Test 

Ochrona Danych Osobowych,

Cyberbezpieczeństwo

Warunek zaliczenia testu - max 5 błędnych odpowiedzi